Udprintet af https://svendborg-og-o-havet.city-map.dk/city/db/414903080103

Egeskov Slot

Billedophavsret: Egeskov Slot


Egeskov Slot, huset, som vi ser det i dag, blev bygget af Frands Brockenhuus og stod færdigt i 1554. Han havde nogle år før giftet sig med Anne Tinhuus, som havde overtaget den oprindelige gård fra sine forældre.
Den politiske uro, Reformationen og Grevens Fejde fik mange store jordbesiddere til, på den tid, at bygge deres boliger som svært indtagelige borge. Således også Frands Brockenhuus, som byggede sin borg midt ude i en sø, ifølge overleveringen på et fundament af egetømmer, så meget, at der "gik en hel egeskov dertil".
Bygningen, som på nutidens besøgende virker så fredfyldt og idyllisk, blev bygget til forsvar. Den består af to langhuse, forbundet med en tyk dobbeltmur, man kunne opgive det ene hus og kæmpe videre i det andet. Dobbeltmuren er så tyk, at den rummer såvel løntrapper som en brønd, så man ikke behøvede at undvære vand under en eventuel belejring. Ydermurene er forsynet med skoldehuller og utallige skydeskår, og fra tårnene kunne man beskyde fjenden i flanken. Ydermere var den eneste adgang til huset over en vindebro.
Egeskov Slot, der idag beboes af greve og grevinde Ahlefeldt-Laurvig-Bille er åbent for besøgende.

Billedophavsret: Egeskov Slot

Egeskov har nogle utrolig smukke stuer her kan nævnes fx
Jagtstuen, der rummer trofæer hjemført fra Britisk Østafrika og Congo - i dag Tanzania, Uganda og Kenya.
Den Gule Stue
I den Gule Stue er Louis XVI-møblerne en bryllupsgave, som komtesse Jessy Bille Brahe fik ved sit bryllup i 1875.
Riddersalen, står nu efter restaurering i 1975 i sin oprindelige skikkelse.
Rigborgstuen
I slutningen af 1500-tallet forelskede Laurids Brockenhuus' datter, Rigborg, sig i den unge Frederik Rosenkrantz. "De kom hinanden så nær, at hun ved en hændelse nedkom med en søn".
Til straf indespærrede faderen hende i Rigborgstuen, hvor hun sad isoleret i 5 år.

Billedophavsret: Egeskov Slot

Egeskov byder også på 4 museer.

Veteranmuseet
Veteranmuseet er oprettet i 1967 og rummer en meget fin samling af fly og biler, bl.a. 8 stk. komplette flyveklare maskiner, som spænder over et tidsrum på 50 år.
Hestevognsmuseet
Hestevognsmuseet ligger i Egeskovs ældste stråtækte bindingsværksbygning.
I hestevognsmuseet står bl.a. en "Coupe" fra 1875.
Motorcykelmuseet
Motorcykelmuseet rummer en fin samling af såvel motorcykler som knallerter.
Hvert år i august afholdes Egeskov løbet, som er et veteranmotorcykelløb med ca. 200 startende motorcykler.
Falck-museum
I en 1200 m2 stor hal udstilles brand-, ambulance- og redningskøretøjer fra Falcks snart 100-årige virke.
Den unikke specialudstilling indeholder 16 køretøjer og omfatter endvidere en lang række udstillingsgenstande med relation til Falck.Udstillingen giver samtidig et indblik i brand- og redningstjenestens udvikling i Danmark.

Billedophavsret: Egeskov Slot

Parken på Egeskov er næsten et kapitel for sig. Sin nuværende form har den haft siden 1959.
Den 20 ha store park, har været åben for besøgende så langt tilbage folk på egnen kan huske. Grundlaget for de nuværende anlæg skyldes Niels Krag den Yngre, karakteriseret ved bl.a. klar symmetri, klippede hække og alleer i bøg, avnbøg og lind.
Inden for de sidste årtier er havearealerne blevet udvidet og lagt om.