wydrukowane przez https://svendborg-og-o-havet.city-map.dk/city/db/414903020006

Program kinowy 20.03.2023:

* city-map nie bierze odpowiedzialności za poprawność tych danych!